Incontinentie feiten


Incontinentie is het ongewild verliezen van urine en ontlasting, terwijl bedplassen het ongewild verliezen van urine is tijdens de slaap. In je broek plassen bij hard lachen, lang nadruppelen na het plassen of zelfs kleine scheutjes urine verliezen, waardoor je ondergoed nat wordt. Ook dit valt allemaal onder de noemer incontinent. Kortom alle urine / ontlasting die onbedoeld niet in de wc terecht komt.

Met deze eenvoudige stelregel blijkt dat we in Nederland praten over meer dan 6% van de bevolking, naar schatting zo'n 1 miljoen mensen, in leeftijd variërend van jong tot oud. Dit loopt dus van kleine kinderen tot bejaarden. Voor een grote groep is incontinentie van voorbijgaande aard, omdat behandeling mogelijk is. Er echter ook een groep waar behandeling niet mogelijk is. Ook kan het zijn dat mensen niet aan behandeling toekomen uit schaamte om met hun klachten naar de huisarts gaan. Op zich niet vreemd, omdat incontinentie heden ten dage nog steeds in de taboe top5 voorkomt. Masturbatie en erectieproblemen scoren hoger, om maar aan te geven in welk rijtje taboes incontinentie voorkomt.

De groep incontinente mensen die geen hulp durft te zoeken, is naar schatting 70%. Dus uiteindelijk zoekt 30% hulp, waarvan weer een groot gedeelte, ongeveer 70% kans maakt op een goede en succesvolle behandeling. Deze behandeling kan misschien de incontinentie verhelpen, of het kan ervoor zorgen dat de juiste hulpmiddelen worden ingezet, waardoor de levenskwaliteit wordt verbeterd.

Zoals al ter sprake is gekomen, is schaamte wel een van de grootste problemen bij incontinentie. Dit vormt dan ook het struikelblok voor het vragen naar hulp. We komen allemaal als baby volledig incontinent op deze wereld, waarna we een zindelijkheids training ondergaan. Waar sommigen na 18 maand al zindelijk zijn, kan het bij een ander wel enige jaren duren. Maar als we eenmaal zindelijk zijn en dan vervolgens onze urine / ontlasting ongewild verliezen, hebben we het gevoel weer kind te worden. Dit wordt vaak nog eens versterkt door de te gebruiken hulpmiddelen. Ook al noemen we de luier nu incontinentie verband en vertalen we de luierbroek / plasticbroek naar fixatiebroekje, als je deze hulpmiddelen draagt voel je je als een klein kind. Ook een luierkontje helpt niet echt om dit gevoel te kunnen ontkennen. Het ligt niet aan de hulpmiddelen, maar aan het idee tussen onze oren.

Hebben we een bril nodig omdat we niet ver kunnen zien, dan wordt dit normaal gevonden. Misschien even gepest op school als "vieroog" maar op latere leeftijd is dit geen enkel probleem. Er is zelfs een complete mode ontstaan in brillen. Heb je het aan je hart, dan is het logisch dat je hier rekening mee houdt. Heb je last van je rug, dan tilt een ander wel voor je. Heb je suikerziekte, dan is er volledig begrip dat je af en toe moet "spuiten". Het zijn doorgaans zaken waar je rustig voor uit kan komen en dan ook op medeleven en begrip kan rekenen. Dit is echter nog steeds niet het geval met incontinentie, helaas heeft incontinentie in Nederland nog steeds een weinig positief imago.

De grootste groep incontinenten zijn de vrouwen (75%), dus de rest (25%) is man. Lichte tot matige incontinentie komt meestal voor in groep thuiswoners, terwijl ernstige vormen van incontinentie voorkomt bij bewoners van instellingen, verzorgingstehuizen, etc.

Bedplassen uitgelicht

Vooral mannen zien soms geen andere uitweg, aldus een woordvoerder van de droogbedkliniek in Meppel. Met de juiste hulp is de kwaal te verhelpen. Baas worden over je eigen blaas: de een is daar vlotter mee dan de ander. Van de 2-jarigen plast 80 procent in bed of luier; bij 5-jarigen is dat 7 procent en bij 7-jarigen 5 procent. Met het klimmen der jaren loopt dat verder terug. Maar niet tot nul: tussen 80.000 en 160.000 volwassenen in ons land, bijna één procent van de bevolking, houden het ’s nachts niet droog. Twee van de drie bedplassende volwassenen zijn man, meldt Zwaan Mulder van het Nederlands Droogbed Centrum/Kenniscentrum Bedplassen in Meppel.

De gevolgen zijn vaak vérstrekkend. Vooral onder mannen is bedplassen een gigantisch taboe. Vrouwen komen er makkelijker voor uit. Dat zie je ook bij incontinentie. Maar mannen lopen er liever hun hele leven mee rond dan erover te praten. Weinig zelfvertrouwen, sociaal isolement - het komt allemaal voor. Het kan zo ver gaan, dat ze geen relatie durven aangaan. Veel mannen zijn vrijgezel vanwege dit probleem, daar zien wij hier de voorbeelden van.

Van bedplassen is sprake als tijdens de slaap geregeld - enkele keren per maand tot elke nacht - ongemerkt een plas wordt gedaan. Meestal is geen lichamelijke oorzaak te vinden. De belangrijkste reden is altijd dat je niet wakker wordt van het signaaltje dat de blaas vol is. Sommige bedplassers hebben een kleine of slecht rekbare blaas, of maken tijdens de slaap meer urine aan dan gemiddeld. Maar dat alleen is niet de reden om in bed te plassen. Massa’s mensen moeten er 's nachts uit om te plassen. Pas als je niet wakker wordt van dat seintje, heb je een probleem. Voor vast slapen geldt hetzelfde. Bedplassen komt in alle fases van de slaap voor. Vast slapen is niet zozeer het punt, niet wakker worden wel.

Stress of emoties kunnen een rol spelen. Is het rommelig in je hoofd, dan kunnen seintjes van de blaas je makkelijker ontgaan. En psychische problemen? Er zijn meer mensen met psychische problemen dóór het bedplassen dan mensen die bedplassen door psychische problemen. Wel kan bedplassen "in de familie" zitten. Bij kinderen wiens vader of moeder er last van heeft (gehad), komt het relatief vaker voor.

De Meppelse droogbedkliniek behandelt bedplassers vanaf 12 jaar. De hardnekkigste gevallen, die vergeefs van alles hebben geprobeerd. Van de volwassenen die wij hier krijgen, hebben de meeste heel lang niets meer ondernomen. Ze hebben in hun jeugd te horen gekregen dat er niets aan te doen is en ze er maar mee moeten leren leven. Het is niet zo dat we iedereen ervan af kunnen helpen. Maar ons succespercentage is 60, 70 procent. Haal je de 14- tot 16-jarigen - die in een turbulente levensfase van uitgaan en feesten zitten - eruit, dan scoren we nog hoger. Wij horen heel vaak verhalen van volwassenen die aangeven dat hun leven radicaal is verbeterd sinds ze van hun bedplasprobleem zijn verlost. Bron: AD artikel bedplassen